لطفا رزومه‌ی خود را به این شکل ارائه دهید:

۱- اطلاعات شخصی شامل:

نام و نام‌خانوادگی
نشانی
شماره تماس- ثابت و همراه
پست الکترونیکی
سن
تحصیلات به همراه تاریخ شروع و پایان
وضعیت تأهل
وضعیت خدمت (در مورد آقایان)

۲- پیشینه شغلی
۳- دستاوردهای حرفه‌ای و علمی
۴- مهارت های دیگر شامل:

آموزش‌های فنی
مهارت‌های کامپیوتری
آشنایی با زبان‌های خارجی

۵- نحوه آشنایی با شرکت
۶- جوایز و تالیفات (در صورت وجود)
۷- علایق شخصی (در صورت تمایل)