Some descriptionSome description

شرکت سبز داده افزار در نظر دارد با توجه به تجربیات موفق این شرکت در ارائه نظام یکپارچه مالی و اداری به شهرداریهای سراسر کشور( بیش از 100 شهرداری)، تسهیلات و تخفیفات ویژه ای برای شهرداریها در زمان برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری ها ارائه نمایید.

مدیران و کارشناسان ارشد تصمیم گیر در این حوزه می توانند با حضور در غرفه این شرکت در نمایشگاه از این تسهیلات مطلع و برخوردار شوند.

وعده دیدار 2 الی 5 اسفند ماه 1393 - تهران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران- سالن 10-11 غرفه 23

ساعات بازدید 9 الی 16