سبزداده افزار- در خرداد ماه 1394 کارگاه آموزشی سیستم جامع مالی اداری شهریار سبز با حضور مدیران و کارشناسان 27 شهرداری استان همدان، به مدت 3 روز در محل استانداری استان همدان برگزارشد. در این کارگاه آموزش‌هایی در حوزه‌های مالی، اتوماسیون اداری، منابع انسانی و حوزه پشتیبانی ارائه شد.

Some description  

فرآیندهای جدید چرخه خرید و تدارکات که امکان چرخه بدون کاغذ در این حوزه‌ را برای شهرداری ها فراهم می‌کند، از قابلیتهای جدیدی بود که در این کارگاه مورد اشاره و آموزش قرارداده شد. همچنین قابلیت‌های نسخه جدید شامل گزارشات تکمیل تر در حوزه‌های مالی و بودجه نیز در این کارگاه به مدیران و کارشناسان آموزش داده شد.
لازم به ذکر است شرکت سبز داده افزار  تنها شرکتی است که موفق به استقرار یک نظام همگون و فراگیر در تمامی شهرداری‌های یک استان به صورت کامل شده و این امر علاوه بر کاهش هزینه‌های بهره‌برداری برای شهرداری‌ها موجب نظارت استانداری بر امور جاری و ستادی شهرداری‌ها هم گردیده است.
در این کارگاهها علاوه بر آموزشهای ارائه شده فرصت مناسبی ایجاد میگردد تا مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری‌ها در سطح استان ضمن همفکری در حوزه  کسب و کار خود موجبات ارتقا سطح کیفی نرم افزار هم گردند که در نهایت این امر موجبات رضایت مشتریان را فراهم آورده است.

Some descriptionSome description

مدیران و کارشناسان شهرداري ملاير، شهرداري اسدآباد، شهرداري لالجين، شهرداري قروه درجزين، شهرداري دمق، شهرداري فرسفج، شهرداري كبودرآهنگ، شهرداري شيرين سو، شهرداري گل تپه، شهرداري تويسركان، شهرداري رزن، شهرداري مريانج، شهرداري صالح آباد، شهرداري فيروزان، شهرداري گيان، شهرداري بهار، شهرداري سركان، شهرداري فامنين، شهرداري جوكار، شهرداري جورقان، شهرداري قهاوند، شهرداري نهاوند، شهرداري برزول، شهرداري سامن، شهرداري ازندريان،  شهرداری مهاجران، شهرداري زنگنه در این کارگاه حضور داشتند.