امروزه لازمه اخذ تصمیمات کلان و جزیی و برنامهریزی برای اداره و توسعه خدمات شهری نیازمند داشتن اطلاعات جامع و کافی و یکپارچه از اطلاعات در حوزهای مختلف در نهاد شهرداریها است.
 نظام جامع مالی اداری شهريـــار‌ سبز، مجموعه‌ نرم‌افزار يكپارچه‌اي است كه با حداکثر تطابق با نيازهاي شهرداريها در جهت این امر توليد و ارائه شده است.
با استفاده از شهريـــار سبز، گزارش‌هاي پيچيده و جامعي از فرآيندهاي اطلاعاتي شهرداري در حوزه‌هاي مختلف مالي، اداري، منابع انساني، پشتيباني و ... بدست مي‌آيند كه بر پايه آنها مي‌توان تصميمات راهبردي در حوزه مديريت شهري را اتخاذ نمود.
امكان تعريف و اجراي فرآيندهای ستادی به صورت یکپارچه با تطابق با آخرین تغییرات در قوانین آن را به يك راه حل منحصر به فرد تبديل نموده است. اين قابليت‌ها به همراه سادگي استفاده باعث شده است كه بتوان تمامي اركان ستاد يك شهرداري را تحت پوشش يك نظام جامع نرم افزاري قرار داد.

Some description دانلود کاتالوگ سیستم جامع مالی اداری شهرداری (شهریار سبز)

Some description حوزه مالی

Some description حسابداری

o       حسابداری چند بعدی، چند دیدگاهی و چند سطحی

o       امکان تعریف، نگهداری و گزارش‎گیری دوره‎های مالی مختلف در یک بانک اطلاعاتی

o       امکان اخذ گزارش‎های تراز مالی (تراز چهار ستونی، تراز چهار ستونی سطح تفصیل، تراز هشت ستونی، تراز ده ستونی، تراز تفصیلی، تراز تجمیعی و تراز مالی به تفکیک سطوح)

o       امکان اخذ گزارش‏های دفاتر (دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین، دفتر معین بانک)

o       امکان اخذ گزارش‏های گردش (گردش حساب، گردش حساب تفصیلی محض، گردش حساب در سطح معین، گردش سر فصل حساب)

o       امکان اخذ گزارش‏های مالی به صورت تجمیعی و یا تفکیکی بر اساس مراکز هزینه (شهرداری مرکزی و مناطق آن)

o       امکان اخذ گزارش‏های مورد نیاز جهت مراکز نظارتی و حسابرسی ( بیلان، وضعیت مالی روزانه و ماهانه، صورت های مالی و ...)

Some description دریافت و پرداخت

o       امکان ثبت و اخذ گزارش اسناد دریافتی و پرداختی با تمام جزئیات (ارسال به بانک، وصول شده، استرداد شده، برگشت خورده، ارسال به حقوقی)

o       امکان ثبت و اخذ گزارش مدیریتی فیش‎ درآمدی براساس کلیه پارامترها و ثبت خودکار سند حسابداری

o       امکان ارتباط با سیستم‎ شهرسازی برای دریافت اطلاعات فیش‎ درآمدی جهت ثبت در اسناد حسابداری

o       امکان اخذ گزارش اسناد و چک‌های دریافتی براساس کلیه‎ی پارامترها (شماره دستور، وضعیت چک، نام صاحب چک، شماره چک، تاریخ سررسید، تاریخ ارسال به بانک، تاریخ وصول، تاریخ برگشت، تاریخ ارسال به حقوقی و...)

o       امکان اخذ گزارش مغایرت بانکی

Some description بودجه و اعتبارات

o       امکان ثبت بودجه پیشنهادی درآمد و اعتبار (بودجه پیشنهادی، متمم پیشنهادی، اصلاح پیشنهادی) و انتقال خودکار آن به بودجه مصوب

o       امکان ثبت مبنای برآورد درآمد و تنظیم پارامتر تعادل بودجه

o       امکان اخذ گزارش‎های بودجه (بودجه درآمد، بودجه تخصیص درآمد، بودجه اعتبار، بودجه سر جمع اعتبار) و پیشنهاد سال آینده بودجه به صورت خودکار براساس عملکرد سنوات گذشته

o       امکان اخذ گزارش‎های متمم (متمم درآمد، متمم تخصیص درآمد، متمم اعتبار، متمم سر جمع اعتبار)

o       امکان اخذ گزارش‎های تفریغ بودجه (تفریغ بودجه درآمد، تفریغ بودجه اعتبار) و اندازه گیری میزان انحراف

o       امکان اخذ گزارش مقایسه درآمد ماهیانه با ماه قبل

Some description حوزه منابع انسانی

Some description پرسنلي و احكام

o       امکان ثبت و اخذ گزارش كليه اطلاعات پرسنلي( اطلاعات شناسنامه‌اي، خانواده، تحصيلات، وضعيت ايثارگري، دوره آموزشي، سوابق كاري، ارزشيابي، ارتقاء گروه، گروه تشويقي، بيمه، حساب بانكي، وضعيت اشتغال، نوع استخدام، واحد سازماني و مركزهزينه)

o       امکان محاسبه و صدور حكم كارگزيني به صورت گروهی براساس نوع استخدام، وضعيت اشتغال و مرکز هزینه بر اساس آخرين  قوانين و بخشنامه‌ها و اخذ گزارش از کلیه پارمترهای حکم

o       امکان صدور انواع حكم كارگزيني به صورت خودكار

o       امکان گردش حکم کارگزینی جهت تاييد مطابق فرآیند از پیش تعریف شده و تاييد گروهي و اخذ گزارش از وضعیت حکم

o       امکان ثبت و گردش ابلاغ جهت تاييد مطابق فرآیند از پیش تعریف شده و تایید گروهی و اخذ گزارش از وضعیت ابلاغ

Some description حضور و غياب

o       امکان ثبت و اخذ گزارش ورودوخروج،مرخصيوماموريت کارمندان

o       امکان محاسبهکلیه عوامل حضور و غیاب (كاركرد،اضافهكار،كسركار، تاخير،تعجيل،مرخصيماموريتو...)

o       امکان ارتباطباکلیهدستگاه‌هايحضوروغياب و امکان خواندن کارکرد ماهانه از فایل اکسل و سایر بانک‌های اطلاعاتی

Some description حقوق و دستمزد

o       امکان ثبت و اخذ گزارش انواع فيش حقوق (عادی، اضافه کار و معوقه) بصورت تکی و گروهی براساس نوع استخدام، وضعيت اشتغال و مرکز هزینه

o       امکان ثبت و اخذ گزارش صندوق‌هاي مختلف شهرداري و کلیه عوامل مربوط به آن (عضویت در صندوق و وام)

o       امكان ثبت و محاسبه انواع پارامترهاي حقوقي به صورت افزايشي و كاهشي

o       امكان محاسبه عيدي و پاداش در فيش جداگانه و یا فيش حقوقی

o       امکان تهيه کلیه ديسكت‌ها (بانک خالص دریافتی، بانک پس انداز 35 درصد، دارايي و بيمه)

o       امکان اخذ کلیه ليست‌ها (حقوق، صدور چك، صدور سند حسابداري، بازنشستگي ، خدمات درماني و بيمه تكميلي)

o       امكان اخذ گزارش از تمامي عوامل و پارامترهاي فيش حقوقي در دوره‌هاي مختلف

Some description حوزه پشتیبانی

Some description انبار:

o       امکان تعریف انبار به تعداد نامحدود و تعیین دسترسی‌ برای کاربران

o       امکان تعریف کالا و گروه کالایی با جزئیات کامل و تولید کد کالای معنی‌دار و همچنین تولید و چاپ بارکد

o       امکان تعریف حداقل موجودی، حداکثر موجودی و نقطه سفارش به تفکیک کالا

o       ایجاد رسید (قبض) و خروج (حواله) انبار به صورت دستی و خودکار از ارتباط با سایر سیستم‌ها (خرید و تدارکات و اموال)

o       امکان انتقال کالا از انبار به انبار دیگر و تولید رسید و خروج انبار بصورت خودکار

o       امکان عملیات انبارگردانی و مغایرت‌گیری و تولید خودکار رسید اول دوره در هر دوره مالی

o       ایجاد درخواست کالا توسط کاربر و گردش خودکار مطابق فرآیند از پیش تعریف شده و پیگیری آن در کارتابل مربوطه

o       امکان اخذ گزارش‌های موجودی تعدادی و ریالی، کاردکس کالا، وضعیت مصرف کالا به تفکیک انبار، واحد مصرف کننده و ...

Some description اموال:

o       امکان تعریف و اخذ گزارش دارایی‌های مشهود (اموال منقول و غیر منقول) و دارایی‌های نامشهود (حق امتیاز) به همراه تولید برچسب اموال با ثبت کلیه مشخصات  

o       امکان تولید و اخذ گزارش صورتجلسات (جابجایی، حوادث، اسقاط، فروش، واگذاری) و تاثیر خودکار روی اطلاعات اموال مربوطه

o       مطابقت کامل اطلاعات طبقه بندی اموال و صورتجلسات با بخشنامه‌ها و مقررات وزارت اقتصاد و دارایی

Some description خرید و تدارکات:

o       امکان ثبت و اخذ گزارش در خواست خرید کالا و خدمات،صورتحساب خرید کالا و خدمات، صورتجلسه مصرف و ...

o       امکان تعریف و اجرای فرآیند کامل چرخه خرید و تدارکات به صورت فرآیند از پیش تعریف شده

o       امکان ثبت و کنترل تامین اعتبار (اداری، شهری، عمرانی) برای درخواست خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط با حوزه مالی

o       امکان اخذ گزارش از درخواست خریدهای تایید ‌شده و تایید نشده و مراحل تایید و همچنین صورتحساب خرید کالا و خدمات و وضعیت درخواست خرید کالا

Some description امور نقلیه:

o       امکان ثبت و اخذ گزارش وسایط نقلیه و خودروها با یک‍پارچگی کامل با سیستم اموال و گردش کار

o       امکان ثبت و اخذ گزارش درخواست نقلیه و پیک

o       امکان ثبت و اخذ گزارش کارت سوخت، عوارض، معاینه فنی، مالیات، طرح ترافیک و سوخت‌گیری

 Some description حوزه اتوماسیون اداری

Some description مکاتبات:

o       امکان تعریف دبیرخانه‌های متعدد با قابلیت تفکیک نحوه شماره‌دهی و تعیین دسترسی برای هر دبیرخانه

o       امکان ثبت نامه‎های وارده، صادره، داخلی و بین سازمانی با شماره نامه خودکار و جستجو بر اساس کلیه مشخصات ثبت شده

o       امکان تولید و طراحی الگوهای متعدد جهت چاپ نامه

o       امکان تایید و امضاء الکترونیکی نامه‌ها

o       امکان ایجاد ارتباط بین نامه‌ها با استفاده از امکانات عطف، پیرو و ارتباط با کلیه فرم‌های نرم‌افزار

o       امکان ارجاع همزمان نامه برای چندین گیرنده (در قالب فرد یا گروه)

o       امکان ارسال و دریافت نامه از طریق پروتکل ECE (قابلیت اتصال به شبکه‌ی دولت)

o       نمایش گرافیکی و اخذ گزارش از مراحل ارجاعی نامه همراه با هامش ثبت شده به تفکیک پست سازمانی

Some description بایگانی:

o       امکان ایجاد مراکز و کلاسه‌های بایگانی نامحدود با سطح دسترسی قابل تعریف

o       امکان ایجاد و اخذ گزارش از بایگانی شخصی و عمومی

o       امکان اخذ گزارش از نامه‌های بایگانی شده و بایگانی نشده با کلیه مشخصات ثبت شده

Some description امور دفتری:

o       امکان ثبت و اخذ گزارش پیغام، تماس تلفنی، جلسات و صورتجلسات

o       امکان ایجاد دفترچه تلفن و ثبت شماره تلفن سازمان ها و کارمندان

o       امکان برنامه‌ریزی جلسات با استفاده از تقویم سازمانی به تفکیک هر فرد با قابلیت نمایش روزانه، هفتگی و ماهانه

Some description دعاوی حقوقی:

o       امکان ثبت و اخذ گزارش انواع پرونده ‌(حقوقی، دیوانی، کیفری) به همراه مشخصات کامل قضایی و پلاک ثبتی

o       امکان ثبت و اخذ گزارش دادنامه، مراجع رسیدگی، کارشناسان و مشاوران حقوقی

o       امکان ثبت و اخذ گزارش جلسات و نتایج جلسات داددرسی و دادگاهها

قابلیتها و خصوصیات منحصر به فرد نظام جامع مالی اداری شهریار

  • یکپارچگی کامل در تمامی حوزه‌ها (مالی، پشتیبانی، منابع انسانی و اتوماسیون اداری)
  • امکان گردش‌کار و الصاق اصل مستند برای تمامی فرم‌های سیستم
  • وجود فهرست کارها برای کاربران و قابلیت برنامه‌ریزی انجام کار در تقویم سازمانی
  • دسترسی به پرونده الکترونیکی تمامی موجودیت های تعریف شده در نرم افزار ( اشخاص حقیقی، حقوقی، کارمندان و...) به صورت آنی با جزیی‌ترین اطلاعات ثبت شده برای آنها
  • دارای بولتن الکترونیکی (اعلامیه) و تابلوی اعلانات برای اطلاع رسانی به کاربران
  • قابلیت ترسیم نمودار برای تمامی گزارشات و خروجی از گزارشات با قالب‌های متنوع ( انتقال به Excel، Word،  HTMLو ...)
  • امکان تعریف نقش و سطح دسترسی به اطلاعات تا جزییات سطح
  • اعمال تغییرات براساس آخرین مصوبات و بخشنامه‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
  • پشتیبانی برخط و تلفنی و اتصال نرم‌افزار با پورتال ارتباط با مشتریان شرکت سبز داده‌افزار(GreenCRM)