شیوه‌های آموزشی شرکت سبز داده افزار:

آموزش‌ هنگام استقرار

 

کارگاه‌های آموزشی و بازآموزی

 

آموزش‌ الکترونیکی

 

آموزش آزاد